Update coronavirus: mededeling aan bezoekers

12 maart 2020

Beste bezoeker, in afwachting van verdere richtlijnen van de overheid neemt het Sint-Andriesziekenhuis nu al de nodige voorzorgsmaatregelen om patiënten en medewerkers maximaal te beschermen.

Naar aanleiding van de opmars van het virus en om de verspreiding ervan in de mate van het mogelijke te beperken, vragen we daarom met aandrang om niet-dringende bezoeken aan patiënten die in ons ziekenhuis verblijven uit te stellen naar een later tijdstip.

Dank voor uw begrip en medewerking
Ziekenhuishygiëne & directie Sint-Andriesziekenhuis