Sint-Andriesziekenhuis pionier met avondhospitalisaties IBD-patiënten

05 maart 2019

Sint-Andriesziekenhuis pionier met avondhospitalisaties IBD-patiënten
Betere work-life-sickness balance voor IBD-patiënten op dagkliniek

Het Sint-Andriesziekenhuis is sinds kort gestart met namiddag- en avondhospitalisaties voor IBD-patiënten (inflammatoir darmlijden) op het dagziekenhuis. Een unicum in Vlaanderen waarmee het ziekenhuis aan patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa de kans wil geven om buiten de werkuren naar het ziekenhuis te komen voor hun therapie.

Waarom zijn jullie gestart met middag- en avondhospitalisaties?

Dr. Steven De Coninck, gastro-enteroloog: “Op basis van een uitgebreide peiling bij onze IBD-patiënten hebben we vastgesteld dat een aanzienlijk deel van hen die een herhaaldelijke intraveneuze (IV) behandeling krijgt, geconfronteerd wordt met beperkingen of problemen op het gebied van werkgelegenheid, werkzekerheid of studies. Dit omdat ze hun IV-therapie overdag moeten krijgen tijdens de klassieke werkuren. Het betreft vooral jonge, werkende mensen en studenten die het moeilijk hebben om dit te organiseren. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we besloten voortaan late middag- en avondsessies in te richten in onze daghospitalisatie zodat deze doelgroep de mogelijkheid krijgt om IV-therapie te volgen zonder dat het werk of de studies hieronder lijden.”

Hoe vertaalt dat probleem zich concreet bij de patiënt?

Ann Bommerez, IBD-nurse: “We merken dat de patiëntbeleving bij IBD-patiënten sterk mee gekleurd kan zijn door de angst om voor hun therapie te moeten komen tijdens de werkuren. Vaak durven zij gewoonweg hun ziekte niet vertellen aan hun werkgever, wat maakt dat zij dan een groot stuk van hun verlof moeten spenderen aan hun behandeling. Maar ook de schrik om het werk te verliezen door een te hoog aantal ziektedagen per jaar, is een reëel gegeven. Het is niet ondenkbeeldig dat patiënten geneigd zijn om die redenen sneller therapieverzuim te plegen of zelfs van bij het begin van de behandeling kiezen voor een alternatieve, maar voor hen misschien minder ideale behandeling die in pilvorm of via subcutane (onderhuidse) injecties thuis kan worden toegediend. Het is echter van kapitaal belang voor IBD-patiënten dat ze de beste therapie krijgen in de beste omstandigheden, zo bevorderen we de therapietrouw en ook de levenskwaliteit. Als IBD-nurse help ik hen daar verder bij.”

Wat betekent IBD en wat is een IBD-nurse?

Ann Bommerez: "IBD of Inflammatory Bowel Diseases is de verzamelnaam van twee chronische darmontstekingsziekten, meer bepaald de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De functie van een IBD-nurse is de patiënt bij te staan met informatie over de ziekte en therapie vanaf het moment van de diagnosestelling. De IBD-nurse regelt de opstart van de behandeling en begeleidt de patiënten onderweg. Zij is ook de tussenpersoon voor de verschillende disciplines die potentieel betrokken zijn bij de soms complexe IBD-pathologie (huisarts, gastro-enteroloog, diëtiste, stoma-nurse, reumatoloog, dermatoloog, chirurg e.a.), uiteraard en vooral in goed contact en overleg met de huisarts en behandelende gastro-enteroloog. Als IBD-nurse zorg ik ook voor de nodige praktische formaliteiten, zoals documenten omtrent terugbetaling van medicatie en aanvragen voor bijv. een toiletpas. Patiënten met vragen omtrent fysieke klachten of praktische zaken of mensen die eens luisterend oor nodig hebben, kunnen mij steeds bereiken.”

Hoe worden de middag- en avondhospitalisaties praktisch georganiseerd? 

Matthijs Samyn, verpleegkundig directeur: “De specifieke patiëntengroep onder intraveneuze therapie start zijn behandeling laat in de namiddag tot vooravond. Door de optimalisatie van het opname- en behandelingsproces, dient de patiënt gemiddeld slechts een 2-tal uur in het ziekenhuis te blijven. Ook in andere ziekenhuizen en IBD-dagklinieken werkt men aan kortere verblijfsduren bij therapie om zo de impact op het leven van de patiënt zoveel mogelijk te beperken. Wat echter ongezien is in de Vlaamse ziekenhuiswereld, is een systematische avondhospitalisatie zoals in het Sint-Andriesziekenhuis.”

 

Bekijk zeker ook de informatiefilm over IBD-therapie in het Sint-Andriesziekenhuis

 

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen