Sint-Andriesziekenhuis behaalt JCI-label

25 januari 2018

Het Sint-Andriesziekenhuis kreeg als algemeen ziekenhuis de wereldwijd erkende JCI-accreditering toegekend. De organisatie Joint Commission International (JCI) legt internationale normen vast op het vlak van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit. Het spreekt voor zich dat we heel fier zijn op dit kwaliteitslabel waar we gedurende drie jaar naartoe hebben gewerkt.

Tijdens de week van 8 tot 12 januari jl. bezocht een JCI-team van auditoren het Sint-Andriesziekenhuis in het kader van een audit voor het behalen van het JCI-accreditatielabel. Doelstelling was objectief na te gaan in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-standaarden geïnspireerd op de noden van de patiënt. De auditoren stelden een positief rapport op waaruit blijkt dat het Sint-Andriesziekenhuis aan de vooropgestelde eisen voldoet. In totaal gaat het om ruim duizend meetbare elementen voor een veilige en kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. Voorbeelden van zaken die geïnspecteerd worden zijn: handhygiëne van zorgverleners, kwalificaties van zorgverleners, onderhoud van medische apparatuur, bijhouden van de medische dossiers en naleving van de patiëntenrechten. Ook patiënten werden tijdens de audit geïnterviewd. Het Sint-Andriesziekenhuis mocht de JCI-accreditatie ontvangen op basis van de 6de editie van de standaarden (van toepassing sinds 1 juli 2017). Peter Lauwyck, algemeen directeur: “Dit label is een bevestiging van de inspanningen van al onze medewerkers om kwalitatieve en professionele zorg aan te bieden aan de patiënten.”

Kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt

Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal maatstaven of normen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten. Ziekenhuizen kiezen zelf of ze zich wensen te accrediteren en krijgen het label voor een beperkt aantal jaren. Op vandaag draagt ongeveer een kwart van de ziekenhuizen in Vlaanderen het JCI-kwaliteitslabel. Het behalen van het JCI-label betekent dat het Sint-Andriesziekenhuis voortdurend werkt aan kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt. Die zorg wordt binnen het Sint-Andriesziekenhuis door alle medewerkers en op elk moment uniform aangeboden. Het uitgangspunt van JCI is immers een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Sandra Martens, kwaliteitscoördinator: “Het feit dat we het JCI-label behaald hebben toont aan dat we het kwaliteitsniveau van het ziekenhuis naar een hoger plan hebben getild. Het spreekt voor zich dat we onze zorg de komende jaren alleen maar verder zullen uitbouwen. Patiënten uit de ruime regio mogen in het Sint-Andriesziekenhuis dus op een modern en hoogstaand zorgaanbod rekenen.”

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen