Sint-Andriesziekenhuis, AZ Delta en Jan Yperman Ziekenhuis vormen samen TRIaz

08 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober is het ziekenhuisnetwerk TRIaz officieel opgericht. TRIaz is het samenwerkingsverband tussen drie West-Vlaamse ziekenhuizen: Sint-Andriesziekenhuis, AZ Delta en Jan Yperman Ziekenhuis. Het netwerk is opgericht conform de nieuwe modaliteiten van de ziekenhuiswetgeving en heeft een eigen raad van bestuur en een eigen medische raad. In de raad van bestuur zal nog een onafhankelijke bestuurder aangesteld worden, die als voorzitter zal fungeren. 

Het netwerk kreeg de naam TRIaz. TRI staat zowel voor 'drie' als voor de beginletters van de regio's Tielt, Roeselare-Menen-Torhout en Ieper. 'Az' refereert dan weer naar wat we zijn: algemene ziekenhuizen, die zorg van a tot z bieden. Van basiszorg tot hooggespecialiseerde zorg, steeds dicht bij en voor de patiënt.

De ziekenhuizen werken op meerdere vlakken al samen (onder meer bij het opleiden van verpleegkundigen) en die samenwerking binnen het ziekenhuisnetwerk zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. Het netwerk biedt ook opportuniteiten naar schaalvoordelen (bijvoorbeeld in aankoop) en complementariteit. Uitgangspunt is dat elk ziekenhuis zijn eigenheid blijft behouden en door deze netwerksamenwerking ook versterkt wordt. Het gaat om een samenwerking tussen even- en gelijkwaardige partners, waardoor de som meer wordt dan het geheel der delen. 

Vanuit het netwerk zal in de loop van 2021 een regionaal zorgstrategisch plan worden uitgewerkt. Dit plan, dat verwacht wordt vanuit de Vlaamse overheid, zal vertrekken van de behoeften aan zorg voor de patiënten in de regio en hierbij ook gebruik maken van prognoses die daaromtrent uitgewerkt worden. We willen ons zorgaanbod afstemmen op de vragen van vandaag én die van morgen. De medische diensten van de ziekenhuizen zullen hierin een sleutelrol vervullen en daarbij ook op zoek gaan naar onderlinge samenwerking en afspraken. Het plan zal tevens grondig besproken worden met de actoren uit de eerste lijn en de huisartsen in het bijzonder. Zo zal worden gebouwd aan meer geïntegreerde zorg in de hele regio, in het belang van de patiënt.

 

Officiële oprichting ziekenhuisnetwerk TRIaz

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen