Problemen ICT-netwerk

23 januari 2020

Ten gevolge van het falen van een cruciaal netwerkcomponent ondervond het ziekenhuis vandaag hinder op ICT-vlak. Alle basis- en geplande zorg kon weliswaar doorgaan en de patiëntveiligheid kwam niet in het gedrang. De patiëntendossiers waren raadpleegbaar, maar door de verminderde toegankelijkheid traden vertragingen op bij bepaalde onderzoeken. Ook alle operaties gingen gewoon door, maar de procedures verliepen eveneens een stuk trager dan normaal.

 

Ondertussen is het ziekenhuisnetwerk opnieuw operationeel. De systemen draaien terug op volle kracht en zijn volledig stabiel. Alle geplande consultaties van morgen, vrijdag 24 januari, kunnen gewoon doorgaan zoals voorzien. De precieze oorzaak kon nog niet achterhaald worden maar de externe softwareleverancier is dit nog samen met de eigen ICT-dienst verder aan het analyseren.