Patiënten blijven welkom

06 april 2020

Ten gevolge van de coronacrisis gaat heel wat aandacht momenteel naar coronapatiënten en hun behandeling. We hebben intensief gecommuniceerd dat bezoekers weg dienen te blijven uit het ziekenhuis en dat patiënten enkel voor urgente zaken naar het ziekenhuis mogen komen. Niet-dringende afspraken, ingrepen en onderzoeken werden ondertussen uitgesteld tot na 3 mei. Van harte bedankt voor jullie begrip en medewerking in deze precaire periode.

Het is echter belangrijk dat patiënten die essentiële en/of continue zorg nodig hebben, die ook in coronatijden krijgen en dat die niet onnodig wordt uitgesteld. Denk bijv. aan hartpatiënten en mensen met een oncologische problematiek. We garanderen dat deze zorg op een veilige manier kan gebeuren mits het volgen van de hygiëneregels. De normale werking van het ziekenhuis blijft dan ook verzekerd voor wie dit nodig heeft. Bovendien zijn voor bepaalde pathologieën videoconsultaties mogelijk, dit kan besproken worden met de arts in kwestie.