Overstap naar nieuw elektronisch patiëntendossier

25 november 2022

In het kader van de overstap naar PrimUZ (een nieuw elektronisch patiëntendossier) van vrijdagavond 25 tot zondagavond 27 november, is het mogelijk dat de wachttijden in het ziekenhuis iets langer zijn dan normaal. Dit omdat diverse computerprogramma's worden aangepast. 

PrimUZ centraliseert alle patiënteninformatie. Daarmee streeft het naar een betere zorg en begunstigende samenwerking tussen de betrokken zorgverleners. Onze excuses voor het eventuele ongemak door deze tijdelijke vertragingen.