Nieuwe arts: dr. Tom Vansteenkiste, anesthesist-intensivist

10 mei 2023

Dr. Tom Vansteenkiste heeft ons team vervoegd als arts-specialist in de anesthesie-intensieve zorg. Hij behaalde in 2016 zijn diploma geneeskunde aan de UGent, specialiseerde verder in de anesthesie en reanimatie en kreeg zijn erkenning in 2021. Zijn opleiding volgde hij onder meer in het UZ Gent, AZ Delta in Roeselare en AZ Sint Blasius in Dendermonde. Aansluitend volgde hij een bijkomende opleiding voor de beroepstitel Intensieve Zorg en een fellowship Pijnkliniek in Maria Middelares in Gent.

Naar artsenfiche