Gouden certificaat voor griepvaccinatie Sint-Andriesziekenhuis

12 december 2018

Maar liefst 81,3 procent van de medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis liet zich dit jaar vaccineren tegen griep. Essentieel om niet enkel zichzelf maar ook de patiënten en bezoekers te beschermen tegen het griepvirus. Het ziekenhuis is een van de weinige in Vlaanderen met zo’n hoge vaccinatiegraad en behaalt zo het gouden certificaat van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Een gevolg van intensieve educatie en sensibilisering”, weet verpleegkundig directeur Matthijs Samyn.

Begin oktober bleek nog dat de vaccinatiegraad van verpleeg- en zorgkundigen op de Vlaamse spoedgevallendiensten omhoog moet. Ondertussen kan men in het Sint-Andriesziekenhuis alvast opgelucht ademhalen want de vooropgestelde quota van de Vlaamse Overheid werden ruimschoots behaald. Na een intensieve griepvaccinatiecampagne die midden oktober van start ging, is ondertussen ruim 81 procent van alle medewerkers gevaccineerd tegen griep. De spoedafdeling behaalde zelfs een percentage van 91,7.

Bescherm jezelf en je omgeving
“Uit het onderzoek dat ik met professor dr. Van Damme voerde voor de UAntwerpen kwam duidelijk naar voren dat de verpleeg- en zorgkundigen zich laten vaccineren om zelf geen griep door te moeten maken, maar ze vinden het ook belangrijk om hun familieleden en de patiënten te beschermen”, legt Matthijs Samyn uit. “Wie zich niet laat vaccineren, geeft aan dat hij of zij nog nooit griep heeft doorgemaakt. Maar ook de veronderstelling dat je griep kan krijgen van de vaccinatie en het feit dat er geen vertrouwen is in het vaccin, zijn belangrijke redenen om het spuitje te laten passeren.” Daarom heeft hij als verpleegkundig directeur van het Sint-Andriesziekenhuis in samenwerking met het team ziekenhuishygiëne dit jaar extra ingezet op het informeren van de medewerkers.

Educatie en sensibilisering
“Sinds 2016 kent het Sint-Andriesziekenhuis een sterke stijging inzake het aantal gevaccineerde medewerkers. Educatie en sensibilisering zijn heel belangrijk in dit verhaal. Dat bereiken we onder meer door actief rond te gaan op de afdelingen met een mobiele prikkar, we praten met onze medewerkers, nuanceren de misvattingen en vullen de lacunes in het vaccinatieverhaal op. Er is ook een centraal gelegen vaccinatielokaal en op het intranet werd een informatief promofilmpje rond griepvaccinatie gelanceerd”, gaat Samyn verder. Iets wat duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen, want ook dit jaar steeg het aantal gevaccineerde medewerkers binnen het Sint-Andriesziekenhuis. Matthijs Samyn is tevreden over het resultaat dat hij samen met klinisch bioloog-ziekenhuishygiënist Frederik Van Hoecke en verpleegkundig ziekenhuishygiëniste Jolien Moerman realiseerde. “Door onze schouders onder deze campagne te zetten, behaalden we het gouden griepvaccinatiecertificaat van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Een mooie beloning voor onze inzet om zowel onze medewerkers als onze patiënten en bezoekers te beschermen tegen het griepvirus”, besluit hij. Bij uitbreiding behaalde ook het WZC Sint-Andries Tielt met 87,5 procent het gouden certificaat.

Evolutie griepvaccinatiegraad