Coronavirus: stand van zaken

28 februari 2020

De kans dat het coronavirus zich in België zal verspreiden is zeer reëel. Kenmerken van het virus zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. Het Sint-Andriesziekenhuis is voorbereid op een mogelijke uitbraak. Herken je een of meerdere symptomen van het coronavirus en ben je onlangs in een risicogebied (China, Zuid-Korea, Iran, Italië, Singapore, Japan) geweest? Dan hoef je niet te panikeren, neem eerst telefonisch contact op met je huisarts vooraleer naar het ziekenhuis te gaan en lees ook hier meer over het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl/.

Besmettingen kun je trouwens ook vermijden door regelmatig je handen te wassen, te hoesten/niezen in de mouw. Bovendien is het aangeraden contact te vermijden met personen die symptomen van luchtwegaandoeningen (hoesten/niezen) vertonen.