Consultaties, opnames en behandelingen vanaf 4 mei

02 mei 2020

Naar aanleiding van de nieuwe federale maatregelen gebaseerd op de adviezen van de Veiligheidsraad zal ook het Sint-Andriesziekenhuis vanaf 4 mei zijn activiteiten geleidelijk aan weer uitbreiden. Naast de dringende of noodzakelijke consultaties/ingrepen/onderzoeken die te allen tijde konden doorgaan, zullen door de versoepeling ook de niet-dringende consultaties en onderzoeken opnieuw opstarten. Vanaf 11 mei gaan bovendien de geplande chirurgische ingrepen langzaamaan opnieuw door. Hiermee gaan we echter niet terug naar de situatie van voor de lockdown, maar ontstaat er een "nieuw normaal" waarbij het essentieel is dat patiëntenstromen gescheiden zijn, social distancing gerespecteerd wordt en de hygiënevoorschriften strikt worden gevolgd. Het ziekenhuis wil immers in alle situaties zowel de COVID-patiënten als de niet-COVID-patiënten op een veilige manier behandelen. We hebben ons gereorganiseerd maar ook de medewerking van de patiënt is hierbij essentieel. Vanaf 4 mei gelden dan ook volgende strikte richtlijnen:  

  • Afspraken worden nog steeds telefonisch gemaakt via het secretariaat van de desbetreffende arts. 
  • Kom alleen naar het ziekenhuis. Als begeleiding medisch of fysiek noodzakelijk is, beperk dit dan tot 1 begeleider (maar deze persoon zal wellicht gevraagd worden nadien te wachten in de wagen). Bijv. u bent zwanger? In dat geval is begeleiding niet noodzakelijk. 
  • Respecteer altijd en overal de regels van social distancing (1,5 m afstand).
  • De patiënt meldt zich slechts 10 min. voor de afspraak aan in het ziekenhuis. Wie te vroeg komt, wordt gevraagd in zijn wagen te wachten. Omwille van de social distancing werd immers de capaciteit van de wachtzalen tot het minimum herleid.
  • De patiënt draagt van bij het binnenkomen in het ziekenhuis zijn/haar mondmasker en verwijdert dit pas na het verlaten ervan.
  • Bij aankomst in de inkomhal worden de handen verplicht ontsmet net als na de administratieve formaliteiten.
  • We dringen erop aan de richtlijnen gegeven door de medewerkers van het ziekenhuis strikt op te volgen.

Scheiding COVID/niet-COVID-patiënten

Gelet op het feit dat het essentieel is dat COVID- en niet-COVID-patiënten gescheiden worden, zowel in het belang van de patiënt als van de medewerkers, zal de patiënt de dag voor de afspraak door het secretariaat opgebeld worden om een vragenlijst te overlopen. Afhankelijk van het resultaat zal een verschillend traject binnen het ziekenhuis gevolgd worden. 

Niet-operatieve behandelingen/therapieën

Bij niet-operatieve behandelingen/therapieën in het dagziekenhuis of de medisch-technische diensten (bijv. fysiotherapie) wordt bij de patiënt de dag van het onderzoek een coronatest afgenomen. Bij meerdere behandelingen zal u een infofolder meekrijgen waarbij enkele vragen worden gesteld. Mocht blijken dat u voldoet aan een van de elementen uit de vragenlijst, gelieve dan zelf contact op te nemen met uw behandelde arts.

Operatieve ingrepen

Bij operatieve ingrepen, zowel in het dagziekenhuis als voor hospitalisatie (vanaf 11 mei), wordt de patiënt 3 dagen voor de ingreep opgebeld door het secretariaat om de vragenlijst te overlopen. Afhankelijk van het resultaat zal bij de patiënt al of niet 2 dagen voor de ingreep een coronatest afgenomen worden. 

Dringende consultatie/behandeling/ingreep

Indien de arts oordeelt dat een consultatie/behandeling/ingreep dringend is, wordt een afzonderlijke procedure voorzien zodat deze onmiddellijk kan gebeuren in veilige omstandigheden zowel voor de patiënt als voor de medewerkers.