Bezoek opnieuw toegelaten onder voorwaarden

29 mei 2020

Het Sint-Andriesziekenhuis schikt zich maximaal naar de federale richtlijnen inzake het coronavirus. Per 2 juni is beperkt bezoek dan ook opnieuw toegestaan in het ziekenhuis, 
mits het respecteren van bepaalde richtlijnen. Daarnaast kunt u nog steeds telefonisch via Skype contact hebben met uw familielid/kennis.

BEZOEK

 • Een patiënt kan slechts om de 3 dagen een bezoeker ontvangen (dit hoeft niet telkens dezelfde bezoeker te zijn).*
 • De bezoeker maakt hiervoor een afspraak (maximum 3 dagen vooraf) via het nummer 051 42 58 01 en dit dagelijks tussen 9.30 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur (behalve op zon- en feestdagen).
 • Tijdens het maken van de afspraak wordt een vragenlijst overlopen om eventuele ziektesymptomen te detecteren. Enkel gezonde mensen kunnen op bezoek komen.
 • Er zijn dagelijks bezoekmomenten mogelijk van 14.00 tot 20.00 uur. Op de PAAZ-afdeling is dit beperkt van 17.00 tot 20.00 uur. Let wel, op maandag is op geen enkele afdeling bezoek mogelijk.**
 • De bezoektijd is beperkt tot max. 50 minuten.
 • Aan het onthaal wordt de identiteit van de bezoeker nagegaan, de temperatuur gemeten en het kamernummer meegegeven. Op die manier kunnen we steeds voldoen aan de vereisten inzake contact tracing.
 • De bezoeker gaat autonoom naar de afdeling. Bij aankomst op de verpleegafdeling belt u aan, de verpleging laat u zo snel mogelijk binnen. De bezoeker verlaat de afdeling autonoom.

Hou tijdens uw bezoek ook rekening met volgende zaken:

 • Van zodra u de parking van het ziekenhuis betreedt, draagt u een mondmasker. Ook binnen en tijdens uw bezoek houdt u het masker aan. Het wordt pas verwijderd eens terug in uw wagen of buiten het ziekenhuisterrein.
 • Bij het binnenkomen en het verlaten van het ziekenhuis worden de handen ontsmet.
 • Er mag geen fysiek contact zijn met de patiënt.
 • Er wordt zo weinig mogelijk aangeraakt op de kamer.
 • Bloemen en andere geschenken zijn niet toegelaten. 
 • Het meebrengen van propere kleding en het meenemen naar huis van vuile was is wel mogelijk. 
 • Helpen bij het eten is niet mogelijk.
 • Het ziekenhuisrestaurant is nog steeds niet toegankelijk.

BELLEN VIA SKYPE

Indien gewenst kunt u ook nog steeds contact hebben met een patiënt via Skype. Hiervoor dient u het volgende te doen:

 • U doet een aanvraag voor een gesprek door te bellen naar 051 42 58 01 (bellen kan tussen 9.30 en 11.30 en tussen 14.00 en 17.00 uur).
 • De Skype-gesprekken vinden plaats tussen 14.00 en 18.00 uur, tijdens uw aanvraag geeft u mee wanneer u wenst te bellen.
 • Bij uw aanvraag geeft u ook uw Skypenaam en Skype e-mailadres door, zodat wij vanuit het ziekenhuis contact met u kunnen opnemen op het afgesproken tijdstip.
 • Het ziekenhuis contacteert u via Skype op het afgesproken tijdstip voor een gesprek van 15 minuten.

Wij vragen met aandrang om uw medewerking om deze regels strikt toe te passen.

Dank bij voorbaat
Ziekenhuishygiëne & directie Sint-Andriesziekenhuis

NOOT: Gelet op het feit dat bezoek opnieuw kan langskomen, wordt de inruilbalie aan het onthaal voor het afhalen en binnenbrengen van persoonlijke spullen voor verblijvende patiënten vanaf 3 juni stopgezet.

* Vanaf dag twee van de opname kan er bezoek langskomen.
** Voor intensieve zorgen worden de afspraken gemaakt via de afdeling. Uitzonderingen zijn en blijven palliatieve patiënten, ouders van kinderen op pediatrie, en materniteit.