Enquête specialisten (radiologie)

Geachte arts-specialist

Deze enquête focust op de verschillende aspecten van de dienstverlening op de afdeling radiologie in het Sint-Andriesziekenhuis Tielt. Alle formulieren worden met de nodige discretie behandeld en enkel intern besproken op de dienst radiologie. Het doel is een analyse van de mate waarin we onze dienstverlening al dan niet kunnen optimaliseren.

Alvast bedankt voor uw tijd om onderstaande vragen te beantwoorden.

Tevredenheidsformulier radiologie

Service en communicatie
Vriendelijkheid/professionaliteit
Kwaliteit
Aanbod
Algemeen
Hieronder kan u eventuele bijkomende opmerkingen of suggesties neerschrijven.