Dr. Vandenbussche Hilde

Specialisme
Geassocieerde
artsen
Contactgegevens
  • Secretariaat klinisch labo
  • Telefoon: 051 42 50 50
  • Fax: 051 42 50 49

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.