Vragenlijst pacemaker op MR

 

Pacemaker en leads
EXZ
FBS
overige checks
resultaat
Het MR-onderzoek kan doorgaan. Checklist/toestemmingsformulier pacemaker afprinten en het luik van de aanvrager invullen. Document met de buizenpost naar radiologie sturen of meegeven met patiënt. De dienst radiologie zal u contacteren.