Anesthesie/reanimatie

Het Sint-Andriesziekenhuis bestaat uit een korps van 8 anesthesisten. Deze komen elke dag met verschillende patiënten in contact en staan 7 op 7 klaar om kwalitatieve zorg te verlenen.

Voor iemand een operatie ondergaat, wordt vooraf besproken of er nood zal zijn aan een bepaalde verdoving. Er bestaan verschillende soorten anesthesie. De meest gekende is de algemene verdoving. Hier wordt er via een ader een bepaalde hoeveelheid geneesmiddelen toegediend die de patiënt geleidelijk aan in een kunstmatige slaap brengen. Dit zorgt er voor dat de patiënt volledig ongevoelig is voor een mogelijke pijn tijdens de operatie. Bewakingsapparatuur wordt aangesloten om de hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte te controleren. Een tweede soort is de sedatie. Dit is een iets lichtere vorm dan de algemene verdoving. Het bewust zijn van de patiënt wordt zodanig verlaagd dat deze niets meer meemaakt van de ingreep, maar de patiënt blijft wel zelf ademen. 

Bij kleinere ingrepen kan er gekozen worden voor de lokale verdoving, waarbij de huid slechts 'plaatselijk' wordt verdoofd waar de dokter de ingreep moet uitvoeren. Wanneer er slechts een deel van het lichaam wordt verdoofd, spreekt men van (loco)regionale anesthesie. 

De keuze van de soort anesthesie hangt af van de leeftijd en lichamelijke conditie van de patiënt en de soort operatie. De anesthesist begeleidt de patiënt gedurende de volledige operatie en houdt de vitale functies voortdurend onder controle.

Diensthoofd

Dr. Andreas Vinckier

Contact

Dit is een ondersteunende medische dienst en kan niet rechtstreeks gecontacteerd worden. 

Brochures anesthesie/reanimatie

Artsen

Vrijdag13.00 - 17.00uAfspraken via pijnkliniek
Maandag t.e.m. vrijdag
Zaterdag9.00 - 14.00u (1 x per maand)Afspraken via pijnkliniek
Maandag t.e.m. vrijdag
Maandag t.e.m. vrijdag
Maandag t.e.m. vrijdag
Maandag t.e.m. vrijdag
Dinsdag13.00 - 17.00uAfspraken via pijnkliniek
Maandag t.e.m. vrijdag

Raadpleeg hier ons volledig artsenoverzicht

Overzicht artsen Sint-Andriesziekenhuis