Anatomopathologie

Anatomopathologie is voor de meeste mensen een minder bekend terrein binnen het ziekenhuis. Als patiënt hebt u namelijk amper rechtstreeks contact met deze dienst. Het fungeert als tussenpersoon en is eerder een specialisme achter de schermen. Toch speelt dit specialisme een enorm belangrijk rol binnen het Sint-Andriesziekenhuis en bijgevolg ook voor de patiënt.

Het labo anatomopathologie bestudeert weefselstalen of vocht (geen bloed) afgenomen door de huisarts of specialist en spoort eventuele ziekelijke veranderingen op. Het heeft met andere woorden vooral een diagnostische taak. Elk stuk weefsel dat wordt weggenomen door de specialist wordt microscopisch bekeken en onderzocht. Dit kan heel wat informatie opleveren over de aard van het weefsel. De resultaten van het onderzoek worden in de meeste gevallen meegedeeld via de arts die die aanvraag deed voor het onderzoek.

Diensthoofd

Dr. Siska Dedeurwaerdere

Contact

Dit is een ondersteunende medische dienst en kan niet rechtstreeks gecontacteerd worden. 

Documenten