Wat staat in uw patiëntendossier?

In het patiëntendossier zitten alle documenten die te maken hebben met de professionele relatie tussen de zorgverstrekkers(s) en u als patiënt. Naast algemene gegevens zoals uw identiteit en adres bevat het patiëntendossier alle medische, verpleegkundige en paramedische informatie: verslagen, resultaten van onderzoeken, gegevens die u aanbrengt tijdens een consultatie en notities van de zorgverstrekker*.

*Persoonlijke notities zijn aantekeningen van de zorgverstrekker zelf die niet worden gedeeld met anderen. Ze worden afzonderlijk in het patiëntendossier bewaard.