Afschrift/inzage patiëntendossier

Via onderstaande documenten kan je een afschrift/inzage van je patiëntendossier aanvragen bij de ombudsdienst.

Aanvraagdocument inzage/afschrift patiëntendossier.

U kan het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier opsturen naar de ombudsdienst per e-mail (ombudsdienst@sintandriestielt.be) of per post (Sint-Andriesziekenhuis Tielt, t.a.v. de ombudsdienst, Bruggestraat 84 – 8700 Tielt).

Uw verzoek zal behandeld worden door de ombudspersoon. Die informeert de desbetreffende zorgverstrekker(s). Het afschrift van uw patiëntendossier wordt binnen de 15 dagen door de betrokken arts-specialist bezorgd.