Hoe raadpleegt u uw patiëntendossier?

Online inzage
U kan uw patiëntendossier met uw e-ID gegevens gratis online inkijken via Cozo of via mijngezondheid.be. Zo kan u o.a. uw afspraken, resultaten van onderzoeken, vaccinatie- en medicatieschema’s, en persoonlijke gegevens raadplegen. Medische resultaten worden meestal niet automatisch gedeeld. Zodra uw behandelende arts u echter toegang geeft tot bepaalde resultaten, kunt u ze via CoZo zelf thuis opvolgen voor zover de bron of instelling dat ondersteunt. Daarnaast zijn er geleidelijk aan ook meer bronnen of instellingen die wel automatisch bepaalde resultaten rechtstreeks delen.

Een afschrift
Wil u graag een afschrift van (een deel van) uw dossier op papier of wil u uw persoonlijk dossier inkijken? U kan met deze vraag in de eerste plaats terecht bij uw zorgverstrekker, die over 15 dagen de tijd beschikt om uw dossier voor te bereiden. De zorgverstrekker dient u een afschrift te weigeren wanneer er aanwijzingen zijn dat u onder druk wordt gezet door derden.

 

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen