Geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming is de toestemming die de patiënt zijn zorgverleners geeft om zijn medische gegevens onderling en beveiligd uit te wisselen, met het oog op een optimale kwaliteit en continuïteit van de zorg. Registratie gebeurt doorgaans aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de patiënt en altijd met toestemming van de patiënt. Bekijk dit YouTube-filmpje voor meer uitleg.

U hebt het recht de uitwisseling van deze gegevens via een of meerdere elektronische kanalen tegen te houden. Voor sommige kanalen dient u dit zelf te doen, voor andere kan het ziekenhuispersoneel dat in uw plaats. Bedenk evenwel dat een medische behandeling zonder medisch dossier niet verantwoord is. Voor meer uitleg kunt u zich wenden tot de ombudsdienst.