Algemeen

Er zijn twee soorten hospitalisatieverzekeringen:

  • Verzekeringen die een forfaitair bedrag per dag vergoeden.
  • Verzekeringen die geheel of gedeeltelijk tegemoet komen in de werkelijke kosten, eventueel aangevuld met de kosten voor en na de opname (in zover ze gerelateerd zijn met de opname).

Informeer u goed op voorhand over de inhoud van uw polis en de mogelijke beperkingen. Sommige hospitalisatieverzekeringen sluiten ook geheel of gedeeltelijk bepaalde kosten uit die gerelateerd zijn met een opname op een 1-persoonskamer. Bij sommige verzekeringsinstellingen dient u zich vooraf of uiterlijk de dag van opname in contact te stellen met de verzekeringsmaatschappij ter kennisgeving van de opname. Het is belangrijk u goed te informeren welke formaliteiten moeten vervuld zijn, zodat bij uw opname de administratie vlot kan verlopen. Voor de meeste verzekeringen moet bij opname de behandelende arts een medisch attest invullen. Breng dit attest mee op het moment van de opname zodat dit zeker ingevuld is bij ontslag.