Welkom dr. Griet Spiessens, arts-specialist in de spoedeisende geneeskunde

07 januari 2021

Dr. Griet Spiessens heeft begin januari 2021 ons team vervoegd als arts-specialist spoedeisende geneeskunde. Dr. Spiessens, afkomstig uit Tielt, behaalde haar diploma geneeskunde aan de UGent in 2004. In 2010 werd zij in Nederland erkend als spoedeisendehulparts (SEH-arts). Tijdens haar opleiding liep zij onder andere stage in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en in het Cambridge University Hospital (Addenbrookes) te Groot-Brittanië. 

Sinds haar erkenning is zij voltijds werkzaam geweest in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft, Nederland. Daarnaast is zij sinds 2012 actief als instructeur trauma-opvang (Advanced Trauma Life Support), en zal zij zich op onze spoedgevallendienst ook engageren om de opvang van zware traumata verder uit te bouwen. Haar bijzondere interesses binnen de spoedgeneeskunde zijn pijnstilling en traumatologie.

Dr. Spiessens versterkt het team van de dienst spoedgevallen met als diensthoofd dr. Vandeplassche

Naar artsenprofiel