Vanaf 1 april: identiteitskaart verplicht bij elke consultatie/opname

16 februari 2024

Vanaf 1 april 2024 verplicht het RIZIV een eID-lezing bij elke (dag)opname en elk ambulant contact in het ziekenhuis. Zonder een eID-lezing komt de mutualiteit niet meer tussen als derde betaler en dient u alles zelf voor te schieten.

Neem daarom altijd uw eID, kidsID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart mee en laat deze inlezen aan de kiosken of bij de dienst opname.

Vragen? Contacteer onze dienst opname via 051 42 51 11

Waarom vragen we de elektronische identiteitskaart?

Het identiteitsbewijs is nodig om patiënten correct te identificeren, wat belangrijk is voor de facturatie en terugbetaling. Enkel dan kan de elektronische derdebetalersregeling toegepast worden. Met deze maatregel willen we administratieve en facturatiefouten vermijden. Het is een administratieve vereenvoudiging die zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen ziekenhuizen en ziekenfondsen. Ze helpt eventuele fraude te voorkomen, ook al past de grote meerderheid van de ziekenhuizen en de zorgverleners die er werken de regels van de ziekteverzekering correct toe. Ook identiteitsfraude van de patiënt kan hiermee voorkomen worden.