Nieuwe artsen

04 januari 2019

Deze maand verwelkomen we twee nieuwe artsen in ons specialistenkorps: orthopediste Justine Barbier en neus-, keel- en oorarts Benedicte Verhaeghe. Van harte welkom en veel succes gewenst!

Dr. Justine Barbier

Dr. Barbier behaalde haar diploma geneeskunde magna cum laude aan de Vrije Universiteit Brussel. De keuze voor de VUB kwam er vanuit de wens om Geneeskunde en Topsport Golf te combineren. In juni 2018 behaalde zij haar erkenning in de orthopedie en traumatologie. Ze liep stage in AZ Maria Middelares onder dr. Donald Claeys, in AZ Delta Roeselare onder dr. Luc Van den Daelen en in UZ Brussel onder prof. Dr. Thierry Scheerlinck. Tijdens haar laatste jaar assistenopleiding volgde zij met succes de vorming Sportgeneeskunde aan de UGent. Van augustus 2018 tot januari 2019 volgde ze nog een fellowship Schouder- en Kniepathologie in AZ Monica Deurne onder dr. Koen Lagae, prof. Dr. Peter Verdonk, prof. Dr. Olivier Verborgt en dr. Geert Declercq.

In het Sint-Andriesziekenhuis is dr. Barbier binnen de associatie met dr. Kristoff Deroo, dr. Chris Martens, dr. Rik Raes en dr. Jan Van Nuffel gespecialiseerd in schouder- en kniepathologie, met name sport- en prothesechirurgie.

 

Dr. Benedicte Verhaeghe

Dr. Verhaeghe behaalde haar diploma geneeskunde aan de Gentse universiteit. In 2006 werd ze erkend als NKO-arts. Tijdens haar opleiding werkte ze 2 jaar in het labo allergie/immunologie van de bovenste luchtweg o.l.v. prof. Bachert. Na haar opleiding volgde ze verdere specialisatie in de otologische chirurgie in het St-Augustinus te Antwerpen. De laatste 10 jaar was ze werkzaam als algemeen NKO-arts in een perifeer ziekenhuis alsook als consulent neuro-otologie in het UZ Gent.

Op de dienst NKO vervoegt ze het team van dr. Vanhoucke en dr. Ingelaere. Ze zal zich voornamelijk toeleggen op de allergologie/immunologie van de bovenste luchtweg, otologische chirurgie, esthetische neus- en oorchirurgie en pediatrische NKO.