Naar het ziekenhuis in coronatijden: hoe veilig is dit?

11 mei 2020

Interview met spoedarts dr. Vandeplassche

Heel wat aandacht gaat momenteel naar coronapatiënten en hun behandeling. Er werd intensief gecommuniceerd dat bezoekers weg dienen te blijven uit het ziekenhuis en dat patiënten enkel voor urgente zaken naar het ziekenhuis mogen komen. Niet-dringende afspraken, ingrepen en onderzoeken werden ondertussen uitgesteld tot na 3 mei. Het is echter belangrijk dat patiënten die essentiële en/of continue zorg nodig hebben, die ook in coronatijden krijgen en dat die niet onnodig wordt uitgesteld. Het ziekenhuis garandeert dat deze zorg op een veilige manier kan gebeuren mits het volgen van de hygiëneregels. Dokter Sophie Vandeplassche, diensthoofd van de afdeling spoedgevallen, geeft tekst en uitleg.

Wie is op dit moment welkom in het ziekenhuis?

Elke patiënt met een dringend probleem of waarvan een onderzoek noodzakelijk is en/of niet langer kan worden uitgesteld. Vanaf vandaag, 11 mei, gaan ook de minder dringende consultaties en electieve ingrepen opnieuw door.

Is het veilig om naar een ziekenhuis te komen waar coronapatiënten verblijven?

Absoluut. Net omdat we al een kleine twee maanden moeten omgaan met de coronapathologie, zijn we als zorgverleners en over het algemeen als ziekenhuis ook gewoon om de coronapatiënten en de niet-coronapatiënten op een efficiënte wijze van elkaar te scheiden.

Wat doet het ziekenhuis om de patiënten (en medewerkers) te beschermen?

Er worden verschillende basisregels gehanteerd om iedereen die in het ziekenhuis komt te beschermen: tijdens het telefonisch contact met de behandelende arts vooraf gebeurt een bevraging naar mogelijke symptomen, alle patiënten krijgen een mondmasker bij aankomst in het ziekenhuis en op diverse plaatsen is handalcohol aanwezig. Er zijn markeringen voor social distancing, zoals aan de onthaalbalie en in de wachtzalen. Bij iedereen die geopereerd wordt, gebeurt vooraf een screenende wisserafname. COVID-patiënten worden opgenomen op de daarvoor voorziene afdeling met de nodige beschermings- en isolatiemaatregelen, net zoals er operatiezalen voorzien zijn voor COVID-patiënten. Voor elke zorgverlener is er voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal om iedereen te beschermen tegen de transmissie van coronavirussen. Bezoek is ook nog steeds niet toegelaten in het ziekenhuis.

Wat kan de patiënt zelf doen om zich te beschermen?  

Een goede handhygiëne moet elke dag, maar eens men het ziekenhuis binnenkomt dient men de de handen meteen te ontsmetten. Ook bij het verlaten van het ziekenhuis kan men de handen grondig reinigen met de daarvoor voorziene handalcohol. Iedere patiënt, ook kind en begeleidende ouder, dient bij aanmelding een mondmasker te dragen. Het mondmasker dient men van bij het betreden van het ziekenhuis tot aan het verlaten ervan aan te houden. De social distancing van 1,5 m afstand is overal in het ziekenhuis van toepassing.

Waarmee dient men zeker rekening te houden als men naar het ziekenhuis komt voor een consultatie/onderzoek/ingreep in coronatijden?

De patiënt wordt op voorhand opgebeld door de behandelende arts of diens vertegenwoordiger, en eventuele COVID-19-gerelateerde symptomen worden bevraagd: hoest, kortademigheid, koorts, niezen, neusloop, keelpijn, geur- en smaakstoornissen. Afhankelijk van het geplande onderzoek of ingreep zal de arts volgens de voorgeschreven richtlijnen bepalen of er nog bijkomende onderzoeken dienen te gebeuren voorafgaand aan de ingreep. Indien men COVID-symptomen heeft, is het cruciaal dat men dit vermeldt aangezien het belangrijk is dat de zorgverleners ook de nodige beschermingsmiddelen dragen bij een vermoedelijke of zekere besmetting.

Wat als men naar de spoed dient te komen?  

Patiënten die naar de spoedgevallendienst komen, mogen erop rekenen dat dat veilig is, ook in deze coronatijden. Indien iemand met een dringend probleem naar de spoedafdeling komt en hij of zij heeft COVID-gerelateerde klachten, dan mag men zich immers niet aanmelden via de gewone ingang van de spoed. Men rijdt met de wagen tot aan de garage van de spoedafdeling. Deze poort gaat automatisch open bij het naderen met de wagen. Eens in de garage wacht men in de wagen tot de triageverpleegkundige tot bij de patiënt komt. Deze afzonderlijke stroom is van belang om coronapatiënten zeer vroeg te kunnen identificeren en om te garanderen dat mogelijke COVID-patiënten niet in contact komen met niet-COVID-patiënten.

 

Bekijk ook het stappenplan dat u als patiënt volgt vanaf het binnenkomen tot het verlaten van het ziekenhuis.