Moeten kleinere materniteiten binnenkort dicht?

16 januari 2020

Vandaag werd het nieuws bekend gemaakt dat meerdere materniteiten in Vlaanderen en Wallonië de deuren zouden moeten sluiten, waaronder ook die van het Sint-Andriesziekenhuis. Dit naar aanleiding van het nieuwe rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Dhr. Peter Lauwyck, algemeen directeur van het Sint-Andriesziekenhuis, wil hier graag op reageren.

Peter Lauwyck, algemeen directeur: “De gepubliceerde informatie omtrent de materniteiten komt uit een studie van het KCE die een aanbeveling inhoudt voor het beleid. Het is nu aan de politieke overheid om hierover de nodige beleidsbeslissingen te nemen. Het is belangrijk te benadrukken dat het geen kwaliteitskwestie betreft, aangezien er geen kwaliteitsverschillen tussen kleine en grote materniteiten worden aangehaald. Wel is het zo dat de studie berekent hoeveel bevallingen een materniteit zou moeten hebben om break-even te werken. Dit aantal bedraagt 557 bevallingen per jaar. Het is begrijpelijk dat het kenniscentrum deze oefening maakt gelet op de budgettaire uitdagingen in de gezondheidszorg.”

Besparing of niet?

De vraag is echter of het sluiten van kleinere materniteiten een besparing zal opleveren voor de overheid. De uitgaven aan honoraria blijven immers – ongeacht centralisatie of niet – gelijk. Ook de vergoeding voor de hospitalisatie gebeurt op basis van het aantal bevallingen en de verantwoorde ligdagen die uiteraard bij een centralisatie niet wijzigen. Het is met andere woorden het individuele ziekenhuis dat het individuele tekort op materniteit draagt en niet de overheid. Het is dan ook logisch dat binnen de netwerken er keuzes gemaakt worden waar men nog een materniteit wil aanbieden. Peter Lauwyck: “We willen er graag op wijzen dat ondanks het tekort op de werking van materniteit bijvoorbeeld de twee kleine nog onafhankelijke ziekenhuizen in West-Vlaanderen die geviseerd worden nl. Oostkust Knokke en Sint-Andriesziekenhuis Tielt de laatste jaren steeds met positieve resultaten konden afsluiten en dit ondanks het feit dat ruim een op de vier ziekenhuizen in België verlieslatend is. Wel kan de studie nuttig zijn voor de overheid in het beslissen waar men nog subsidies zal geven voor de renovatie van materniteiten. Zo lijkt het me logisch dat de overheid geen infrastructuursubsidies meer geeft aan materniteiten met minder dan 557 bevallingen.”