Fusie woon- en zorgcentrum Sint-Andries (Tielt) en O.L.V. van Lourdes (Wakken)

21 januari 2019

De fusie van beide woonzorgcentra heeft als doel om via een krachtenbundeling beter te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen binnen de ouderenzorg. Beide woonzorgcentra zullen de huidige kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening in de toekomst voortzetten en zullen hierbij hun expertise in zware zorgsituaties samen verder ontwikkelen, centraliseren en delen. Beide woonzorgcentra zullen samen 285 plaatsen ter beschikking hebben (61 plaatsen meer dan nu) én thuiszorg ondersteunende voorzieningen aanbieden. Hierdoor kan een antwoord op maat van elke zorgvraag en van elke oudere in de regio Tielt-Wakken aangeboden worden. De fusie gaat in vanaf juli dit jaar.

Nieuwbouw
Beide gebouwen zullen vervangen worden door gloednieuwe woonzorgcentra die zullen voldoen aan alle huidige en nieuwe erkenningsnormen voor woonzorgcentra en dit op de huidige locaties in Tielt en Wakken. Met deze investering van € 32 miljoen zal de toekomst van deze twee woonzorgcentra perfect gevrijwaard worden. De bouwwerken zullen gefaseerd over een drietal jaren verlopen om de bouwlast voor de bewoners tot een minimum te beperken. De beide nieuwbouwprojecten zullen in 2023 in gebruik worden genomen.

Voordelen
De fusie laat enerzijds toe om in Wakken een zorgdifferentiatie te realiseren vanuit de zorgvergunningen die nu reeds toegekend zijn aan Tielt. Hierdoor zullen er in Wakken nieuwe zorginitiatieven, zoals het oriënterend kortverblijf en een dagverzorgingscentrum, kunnen aangeboden worden.
Anderzijds zal Tielt, door de schaalvergroting, haar bestaande capaciteit kunnen uitbreiden van 64 naar (minstens) 90 plaatsen plus 3 plaatsen kortverblijf en 7 plaatsen oriënterend kortverblijf. Gezien de bijkomende zorgcapaciteit in thuiszorginitiatieven op de site Wakken wordt, in samenwerking met de overheid, nog aan een verschuiving van 30 plaatsen woonzorgcentrum naar de site Tielt overwogen.

Extra tewerkstelling
Met de uitbreiding van plaatsen en het aanbieden van een divers zorgaanbod op de 2 locaties in Tielt en Wakken die tegemoet komen aan de zorgvraag van elke oudere is vanaf 2023 een extra tewerkstelling mogelijk. Het woonzorgcentrum Sint-Andries heeft op heden een nauwe samenwerking met het aanpalend Sint-Andriesziekenhuis te Tielt ; OLV van Lourdes te Wakken behoort tot de Woonzorggroep GVO te Kortrijk die een breed en deskundig aanbod aan woon-, leef- en zorgoplossingen in ouderenzorg in West-Vlaanderen biedt. Verspreid over de provincie bevinden zich 9 woonzorgcentra die zich kenmerken door een traditie van gastvrijheid en zorg-ethisch handelen waarin waardigheid en kwaliteit van leven centraal staan. In de fusie van beide woonzorgcentra wordt de samenwerking met zowel het Sint-Andriesziekenhuis als de Woonzorggroep GVO gecontinueerd en uitgebreid.

 

###

Over Woonzorggroep GVO
Woonzorggroep GVO (GastVrij Omgeven) biedt een breed en deskundig aanbod aan van woon-, leef- en zorgoplossingen in ouderenzorg in West-Vlaanderen. Verspreid over de provincie bevinden zich 9 woonzorgcentra die zich kenmerken door een traditie van gastvrijheid en zorg-ethisch handelen waarin waardigheid en kwaliteit van leven centraal staan. Als Woonzorggroep kunnen wij voor onze voorzieningen een toegevoegde waarde betekenen door veranderingen op te pikken, te vertalen en te optimaliseren, bijv. op vlak van HRM en algemene (personeels)administratie, zorgethiek en zingeving, financieel beleid, bouwprojecten, preventie en welzijn en operationele opdrachten. Hierbij houden we rekening met de authenticiteit van elke voorziening en hun regionale accenten.

De 9 woonzorgcentra zijn: Sint Elisabeth (Oostende), Maria ter Ruste (Zwevezele), Amphora (Wingene), Sint Vincentius (Meulebeke), O.L.V. van Lourdes (Wakken), Sint Vincentius (Kortrijk), Sint Jozef (Moorsele), Sint Anna (Bulskamp) en Zorg en Welzijn (Zedelgem). Binnenkort wordt hier dus de samenwerking met Sint Andries (Tielt) toegevoegd. Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met Mensa (Meulebeke) voor maaltijdzorg.

Meer informatie: www.gvo.be

 

Foto ondertekening © Sam Vanacker

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen