Dr. Wouter Marchand nieuwe medisch directeur

19 september 2022

Sinds 15 september is dr. Wouter Marchand de nieuwe medisch directeur van het Sint-Andriesziekenhuis. Daarnaast blijft hij verder actief als uroloog in het ziekenhuis. Dr. Marchand volgt hiermee dr. Leen De Backer op die omwille van familiale omstandigheden haar mandaat wenste te beëindigen. Ze blijft uiteraard wel verder ter beschikking van de patiënten als medisch oncoloog. We bedanken dr. De Backer voor haar engagement in de verdere uitbouw van het ziekenhuis en wensen dr. Marchand alvast veel succes bij het vervullen van deze nieuwe functie!