Dr. Jietse Ryckeboer, nieuwe spoedarts

20 november 2020

Deze maand verwelkomen we dr. Jietse Ryckeboer, arts-specialist in de urgentiegeneeskunde. Dr. Jietse Ryckeboer volgde haar opleiding geneeskunde aan UGent, waar ze haar diploma behaalde in 2014. Nadien volgde ze de opleiding urgentiegeneeskunde en in juli 2020 ontving ze haar erkenning als urgentiearts. 

Tijdens haar opleiding werkte ze onder meer in de ZNA ziekenhuizen Middelheim en het UZ Gent. Ze behaalde certificaten voor de cursussen Advanced Life Support (ALS), European Pediatric Life Support, American Trauma Course, Emergency Medicine Ultrasound course en Rampenmanagement. Sinds 2019 is zij instructeur Advanced Life Support (ALS). Dr. Ryckeboer heeft een bijzondere interesse in de toepassing van echografie in urgenties. 

Dr. Ryckeboer versterkt het team van de dienst spoedgevallen met als diensthoofd dr. Vandeplassche.

Naar artsenprofiel