3de vaccin voor risicogroep

20 september 2021

Personen met verminderde immuniteit werden vorige week uitgenodigd voor een extra prik. Zij kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze patiënten een extra dosis mRNA-vaccin kan zorgen voor een betere bescherming. In België is er daarom beslist om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra dosis met deze vaccins.

Over wie gaat het?

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en is een extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19. Naar schatting werden zo 350.000 à 400.000 mensen geselecteerd. Indien u vorige week geen uitnodiging hebt ontvangen, behoort u niet tot deze risicogroep en beschermt de basisvaccinatie voldoende tegen het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19.

Deel van basisvaccinatie

Deze extra dosis maakt voor deze groep deel uit van de basisvaccinatie tegen Covid-19 (met 1 of 2 doses). Het betreft dus géén zogenaamde booster, die wordt beschouwd als een aanvulling op een basisvaccinatie. Voor de toediening van zo'n booster aan andere groepen in een volgende fase van de vaccinatiecampagne is er op dit moment nog geen goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap. Ook beraadt de Hoge Gezondheidsraad zich over een wetenschappelijk advies op basis waarvan het verdere beleid in ons land wordt bepaald.

Bij vragen kan u steeds contact opnemen met uw huisarts.