18 april: Europese dag van de rechten van de patiënt

19 april 2021

Dit jaar zetten we het recht op informatie in de kijker. Als patiënt heb je recht op alle informatie die je een beter inzicht geeft in je gezondheidstoestand en de (vermoedelijke) evolutie ervan. Je hebt recht op de informatie in een duidelijke taal. Dat betekent dat men rekening moet houden met je leeftijd, je opleiding, je psychische draagkracht … Meestal zal je geïnformeerd worden door middel van een gesprek. Ook kan je vragen dat de informatie ook aan je vertrouwenspersoon wordt meegedeeld. We geven je graag nog enkele tips mee. 

Maak op voorhand een lijstje met vragen die je aan je zorgverlener wil stellen. Bespreek wat voor jou onduidelijk is of waar je twijfels bij hebt. Kaart ook je bezorgdheden en verwachtingen aan. Vraag eventueel iemand om mee te gaan. Twee horen en onthouden meer dan één. Herhaal belangrijke informatie om te controleren of je het begrepen hebt.

Bovendien kan het zowel voor jou als voor je zorgverlener nuttig zijn als je vooraf een lijstje van je medicatie maakt en dit meeneemt. Om je goed te behandelen is het belangrijk dat je zorgverlener alle informatie over je gezondheidstoestand krijgt.

Stel gerust vragen zoals:

  • Welke onderzoeken zal ik ondergaan en waarom?
  • Welke medicatie neem ik het best? Heeft deze medicatie nevenwerkingen?
  • Zijn er alternatieve behandelingen mogelijk?

Jij bent degene die beslist of de voorgestelde ingreep of behandeling wordt ingezet en geeft hiervoor toestemming. Wil je hierover eerst nadenken en niet meteen beslissen? Vraag dan bedenktijd. Spreek samen af hoe en wanneer je de beslissing laat weten.

Meer info over de patiëntenrechten vind je ook hier

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen