Privacyrechten van patiënt

Het Sint-Andriesziekenhuis hecht veel belang aan uw privacy en bijhorende rechten. In overeenstemming met de wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens is er een privacyreglement opgesteld. Dit reglement beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en welke rechten u als patiënt hebt inzake de bescherming van de persoonsgegevens. 

Het volledige privacyreglement kunt u hier raadplegen.


U kan uw rechten uitoefenen via het mailadres ombudsdienst@sintandriestielt.be. De ombudsdienst zal samen met de functionaris voor gegevensbescherming uw aanvraag evalueren. Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat uw recht kan ingewilligd worden. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving zoals bv. de wet op de patiëntenrechten. Daarom zal het Sint-Andriesziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw aanvraag niet kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten. Wij bezorgen u binnen de wettelijke termijn van 1 maand een antwoord, in het geval van een complexe vraag ontvangt u binnen de 3 maand een antwoord.

 

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen