Waarvoor kunt u bij de Functionaris voor gegevensbescherming terecht?

Het Sint-Andriesziekenhuis heeft een DPO of functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kan deze persoon steeds contacteren:

  • voor informatie over hoe wij binnen het Sint-Andriesziekenhuis uw persoonsgegevens beschermen
  • voor informatie over uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • om inbreuken op uw privacy te melden

Contactgegevens:

  • Per brief: Functionaris voor gegevensbescherming – Bruggestraat 84 - 8700 Tielt
  • Per e-mail: DPO@sintandriestielt.be
  • Telefonisch 051 42 51 84