Psychologie/psychiatrie

  • Anonieme Alcoholisten Vlaanderen
    Vereniging voor mensen met alchoholproblemen en hun naasten. 
  • Similes 
    Vereniging voor mensen die zorg dragen voor iemand die psychisch kwetsbaar is.
  • Surpluskwadraat
    Surplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. Ze bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.