Stakeholders

Dankzij het halfjaarlijks overleg met de vertegenwoordigers van de regionale huisartsenkringen HAOWVL en WEMEHAK/HAVRA houdt het Sint-Andriesziekenhuis de vinger aan de pols van wat leeft binnen de medische wereld.

Bovendien is er ook regelmatige uitwisseling met de thuiszorgorganisaties en de woonzorgcentra van de omliggende gemeenten. Zo wordt het zorgaanbod zo goed mogelijk afgestemd op de actuele noden van de zorgbehoevenden.