Rechten van de patiënt

 • Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  Je hebt recht op een zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening.

  Als patiënt mag je verwachten dat:
  Je zorgverlener respectvol met je omgaat;
  Je zorgverlener deskundig is in zijn vak;
  Je zorgverlener in een eigentijdse omgeving werkt met een veilige infrastructuur en minimum aan comfort.
 • Het recht op vrije keuze van zorgverlener
  Je hebt het recht om zelf een zorgverstrekker te kiezen.

  Als patiënt mag je verwachten dat:
  Je kan kiezen tussen verschillende zorgverleners, op basis van vergelijkbare en objectieve informatie;
  De continuïteit van de zorg steeds gegarandeerd wordt;
  Zorgverleners open staan voor een tweede opinie bij een andere arts.
 • Het recht op informatie over je gezondheidstoestand
  Als patiënt heb je recht op alle informatie die een beter inzicht geeft in je gezondheidstoestand en de (vermoedelijke) evolutie ervan.

  Als patiënt mag je verwachten dat jouw zorgverlener je in een begrijpelijke taal informeert over:
  Je ziekte;
  De voorgestelde behandeling en de mogelijke alternatieven;
  Mogelijke implicaties van de behandeling, ook financiële.

  Als patiënt kan je ook informatie vragen over de verzekeringsdekking beroepsaansprakelijkheid en de vergunnings- of registratiestatus van jouw zorgverlener via het directiesecretariaat.
 • Het recht op het geven van toestemming
  Voor elke behandeling of ingreep vragen we jouw toestemming.

  Als patiënt mag je verwachten dat je zorgverlener:
  Na jou te hebben geïnformeerd, vraagt naar jouw toestemming;
  Je als patiënt uitnodigt te participeren in je zorgplanning;
  Bij weigering, toch het recht op kwalitatieve zorg garandeert.
 • De rechten in verband met je patiëntendossier
  Als patiënt heb je recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Je hebt bovendien ook recht op inzage in en een afschrift van je patiëntendossier.

  Als patiënt mag je verwachten dat jouw zorgverlener een patiëntendossier samenstelt dat:
  Volledig is;
  Veilig bewaard wordt;
  Kan worden ingekeken;

  Door de patiënt kan worden aangevuld met een eigen document.
 • Het recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer & op respect voor je intimiteit
  Je hebt het recht op waarborging van je privacy in de zorg.

  Als patiënt mag je bijzondere aandacht voor je privacy verwachten, zoals:
  In wachtruimtes;
  In meerpersoonskamers;
  In opleidingssituaties;
  Bij gedeeld beroepsgeheim;
  Bij wilsonbekwame patiënten.
 • Het recht op pijnbehandeling
  Een zorgverlener probeert jouw pijn te voorkomen en dient pijn te evalueren, te behandelen en zo mogelijks te verzachten.

 • Het recht om een klacht neer te leggen
  De ombudspersoon beluistert je klacht en bemiddelt tussen de betrokken partijen.

  Het is belangrijk om op te merken dat het hier gaat om klachtenbemiddeling. De ombudspersoon kan dus niet oordelen over je klacht. Als er geen oplossing wordt bereikt, zal je in ieder geval geïnformeerd worden over mogelijke verdere stappen.

 • Het recht op een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger
  Je kan je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger in de uitoefening van jouw patiëntenrechten.

 

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen