Plichten van de patiënt

Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het ook nodig dat u zich als patiënt aan enkele afspraken houdt. Goede afspraken scheppen vertrouwen en openheid en stellen de zorgverleners in staat u de beste zorg te verstrekken. 

 • U geeft juiste informatie over uw identiteit & over uw gezondheidstoestand
  Dit om uzelf en anderen te beschermen, om misbruik te voorkomen en te vermijden dat gegevens onder een verkeerde naam worden vastgelegd in het medisch dossier. Wij vragen u ook om geen geneesmiddelen van buiten het ziekenhuis in te nemen zonder overleg met uw arts of verpleegkundige.
 • U verleent uw medewerking
  Als patiënt hebt u de plicht mee te werken aan de behandeling waar-mee u hebt ingestemd. Volg de adviezen goed op en verleen uw medewerking aan de zorgverleners. Dit maakt deel uit van de toestemming die u geeft voor de behandeling waarmee u hebt ingestemd. Kom ook uw afspraken na. Als u onvoorzien verhinderd bent, verwittig dan uw arts. 
 • U respecteert de zorgverleners
  Wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen de mede-werkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. 
 • U betaalt voor uw behandeling
  Wij vragen om correct in te staan voor de betaling van de aangeboden facturen. Bij een opname krijgt u ook een verklaring met uw kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Stel gerust vragen als u meer informatie wenst.
 • U behandelt materialen met zorg
  Respecteer de materialen in het ziekenhuis: breng geen beschadiging of vervuiling toe. Respecteer ook het werk van het onderhoudspersoneel. Uw eigen waardevolle voorwerpen of geldbedragen laat u beter thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. 
 • U leeft de huisregels na
  Als patiënt respecteert u de privacy en de rust van medepatiënten. Bezoekers dienen de bezoekuren te respecteren. Roken is enkel toegestaan in de rokerszone buiten het ziekenhuis. Een overzicht van de rechten en de plichten van de patiënt is beschikbaar via het informatiebord aan de inkomhal en in de wachtzaal van opname (route 1).