Controle identificatiegegevens

Artsen en zorgverleners zullen regelmatig uw naam, voornaam en geboortedatum vragen bij het toedienen van medicatie, onderzoeken, operaties, bloedafnames enz. Deze extra controle is noodzakelijk om telkens de juiste handelingen te kunnen stellen bij de juiste patiënt.