Afspraak niet nakomen

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve dan minstens 24 uur op voorhand het secretariaat van uw arts te verwittigen. In het weekend kunt u uw afwezigheid doorgeven via het onthaal van het ziekenhuis op het nummer 051 42 51 11. Wij informeren u dat voor een niet-nagekomen afspraak een annuleringskost kan worden aangerekend.