Huishoudelijk reglement

Meer informatie over de klachtenprocedure en behandeling in ons ziekenhuis is te vinden in het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst. Dit reglement ligt ook ter inzage aan het onthaal van het ziekenhuis. Hebt u na het lezen nog vragen, dan kunt u uiteraard steeds bij onze ombudsdienst terecht.