Wat meebrengen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis hebt u volgende zaken nodig:

Formulieren

  • de ingevulde ‘patiëntenmap’ en/of de ondertekende ‘verklaring tot instemming’
  • zo van toepassing: formulieren van arbeidsongeval of hospitalisatieverzekering, ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (mutualiteit), formulieren voor werkgever

Gegevens

  • identiteitskaart
  • klever van de mutualiteit
  • bloedgroepkaart
  • de eventuele medicatie die u op dit ogenblik gebruikt of een lijst ervan
  • de resultaten van de onderzoeken die uitgevoerd werden met het oog op uw ingreep of behandeling en voor zover deze in uw bezit zijn
  • Gelieve alle juwelen (ook piercings) te verwijderen, net als make-up, nagellak en lenzen.
  • Geld, juwelen en waardevolle voorwerpen blijven beter thuis