Naar huis

Na de behandeling of ingreep ontvangt u een ontslagbrief met praktische richtlijnen; toch staan hieronder de belangrijkste richtlijnen vermeld:

  • gedurende 24 uur na een algemene verdoving mag u niet actief deelnemen aan het verkeer, geen belangrijke papieren tekenen of mechanische werktuigen
  • bedienen, noch alcoholische dranken nuttigen
  • zorg ervoor dat iemand u ophaalt
  • zorg ervoor dat een volwassen persoon voor u kan zorgen de eerste nacht na uw verblijf in het ziekenhuis

Bij eventuele problemen na de ingreep of behandeling kunt u terecht bij uw huisarts, uw behandelende geneesheer (T 051 42 51 11) of de dienst spoedgevallen (T 051 42 50 67). Voor uw ontslag zal u bezocht worden door een geneesheer; zo krijgt u nog de kans om op alle overblijvende vragen een antwoord te krijgen en om zo nodig enkele formulieren (voor mutualiteit, verzekering, werkgever) te laten invullen. Het ontslaguur wordt bepaald in samenspraak met de behandelende arts.