Ethisch comité

De wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon geeft aan de Lokale Commissie voor Ethiek een cruciale rol bij het evalueren van experimenten. Zo is het niet mogelijk een experiment te starten op de ziekenhuissite zonder een gunstig advies van de Lokale Commissie voor Ethiek. Concreet betekent dit dat de Lokale Commissie voor Ethiek veel tijd besteedt aan het beoordelen van (niet)-klinische studies, zeker wanneer het experimentele onderzoeken betreft. Anderzijds heeft de Lokale Commissie voor Ethiek een adviserende functie over beleidsopties die met ethische aspecten van de ziekenhuiszorg te maken hebben en vervult ze een ondersteunende rol bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.

Het ziekenhuis hecht een groot belang aan de ethiek in onze organisatie. We wensen dan ook dat iedereen die ethische vragen heeft over onze werking of organisatie of die zelf met een ethische vraag zit, de kans krijgt om deze vraag voor te leggen aan het ethisch comité.

Indien u vragen heeft omtrent ethische vraagstukken, kunt u terecht bij:

Sint-Andriesziekenhuis Tielt
Lokale Commissie voor Ethiek
Bruggestraat 84
8700 Tielt

Samenstelling:

Noot: documenten voor een studie dienen gemaild te worden naar ethisch.comite@sintandriestielt.be

Meer over ethische zorg

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen