Vlaamse Patiëntenpeiling

Twee maal per jaar worden alle patiënten van de verblijfsafdelingen bevraagd naar hun tevredenheid. We gebruiken hiervoor de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP), een vragenlijst die ontwikkeld werd door de Vlaamse Overheid en het Vlaamse Patiëntenplatform die in meer dan 50 ziekenhuizen in Vlaanderen wordt afgenomen. Onze patiënten kunnen op deze manier hun waardering geven over verschillende thema’s, zoals communicatie en informatieverstrekking, pijnbeleid, privacy,… We gebruiken deze input om verbeteracties op te zetten en de zorg nog beter en veiliger te maken.

Bekijk hier de resultaten van deze bevragingen: