Patiëntenmappen

Elke patiënt die een geplande operatie of onderzoek ondergaat waarvoor verdoving/anesthesie of sedatie nodig is, dient over een patiëntenmap te beschikken. Deze map heeft als voornaamste doelstelling de patiënt te informeren, een compleet dossier rond de patiënt uit te bouwen en geeft ook de mogelijkheid aan de zorgverstrekkers om eenvoudiger en beter met elkaar te communiceren.

De patiënt krijgt deze map mee op de consultatie door de behandelende arts wanneer een invasieve procedure gepland wordt. De nodige informatie kan verstrekt worden aan de patiënt en de informed consent kan reeds ondertekend worden door de behandelende arts. De patiënt dient met zijn/haar patiëntenmap naar de huisarts te gaan om de nodige preoperatieve onderzoeken te laten uitvoeren.

BELANGRIJK: Patiëntenmap meebrengen

Gelieve deze ingevulde patiëntenmap mee te brengen de dag van operatie/onderzoek. Indien we niet in het bezit zijn van die map, dan kan de ingreep niet doorgaan.

Download patiëntenmappen

Onderstaand vindt u alle beschikbare patiëntenmappen: