Netwerk Jan Yperman Ziekenhuis Ieper-AZ Delta Roeselare

Het Sint-Andriesziekenhuis is een autonoom ziekenhuis maar is conform de intentie van de overheid aangesloten bij het netwerk van het AZ Delta Ziekenhuis uit Roeselare en het Jan Yperman Ziekenhuis uit Ieper: TRIaz.

Een van de resultaten van het netwerk anno 2020 is onder meer de fusie tussen het labo van het Sint-Andriesziekenhuis en AZ Delta.