Unified Messaging/MyBox

In 1994 werd gestart met het sturen van brieven en medisch-technische resultaten naar de huisarts via de software van MediBridge (MediMail, MediSuite) en uw bijhorende MediBridge-postbus. Sinds 2018 gebeurt dit via de software van HealthConnect (Unified Messaging, MyBox) en uw door de overheid beschikbaar gestelde eHealthBox. Dit biedt de garantie dat de gegevens op een veilige en geëncrypteerde manier bij de huisarts terechtkomen. Voor alle verslagen van alle artsen, medisch-technische, paramedische en niet-medische diensten van het ziekenhuis gebeurt het aanmaken van deze berichten automatisch. Afhankelijk van uw huisartsenpakket worden deze gegevens bij ontvangst al of niet automatisch in uw elektronisch medisch dossier geïntegreerd. Verwittig ons tijdig wanneer u van pakket zou veranderen, zodat we, indien nodig, ook de voor uw pakket gebruikte formaten kunnen aanpassen. Hetzelfde geldt voor eventuele HAIO’s in uw praktijk: verwittig ons tijdig wanneer dergelijke arts tot uw praktijk toetreedt of die verlaat, anders komen de verstuurde gegevens niet in de juiste praktijk terecht.

Via deze weg worden maandelijks meer dan 20.000 berichten verstuurd naar een 750-tal huisartsen (cijfers eind 2018). Naar deze huisartsen wordt geen papieren versie meer gestuurd. De artsen dienen te beschikken over de (betalende) software van HealthConnect, die kan worden aangevraagd via https://www.healthconnect.be/. 

 1. Praktisch
 • Aanvraag aan het ziekenhuis: vóór 01/03/2019 richtte de huisarts eerst een aanvraag, vanaf 01/03/2019 is standaard voorzien dat de gegevens sowieso elektronisch worden verstuurd, ook zonder dat de huisarts dit eerst hoeft aan te vragen. Via een aanvraag met dit formulier kan alles vanaf 1 januari van het vorig jaar opnieuw worden doorgestuurd.
 • Kosten: geen, het ziekenhuis neemt alle kosten op zich
 • Tijdstippen: gevalideerde gegevens worden 7 dagen op 7 de klok rond om het uur doorgestuurd
 1. Gegevens die elektronisch worden verstuurd

  Brieven
  Ontslagbrieven, consultatiebrieven, operatieverslagen, verslagen paramedische en niet-medische diensten, …
  Formaat: Medidoc

  Medisch-technische resultaten 

  Labo
  Formaat: standaard wordt het Medidoc-formaat voorzien, via hetzelfde formulier kan u aangeven over welk huisartsenpakket u beschikt, dan wordt het formaat geselecteerd in functie van  uw pakket, er is de keuze tussen HealthOne, Medar, en Medidoc (voorheen ook Medibase en Windoc).

  Medische Beeldvorming
  Formaat: Medidoc

  Anatomopathologie
  Formaat: Medidoc

  Overzichtslijst
  Deze dagelijkse lijst in briefvorm bevat drie rubrieken: nieuw opgenomen patiënten sinds de vorige lijst, nieuw ontslagen patiënten sinds de vorige lijst, en een globaal overzicht van uw verblijvende patiënten.

  De lijst bevat per patiënt de volgende gegevens: patiëntgegevens: naam voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, patiëntennummer, verblijfsgegevens: nummer en omschrijving afdeling, kamernummer, opnamedatum en -uur, vermelding of patiënt via de spoeddienst is binnengekomen.

  In geval u om een of andere reden dit overzicht niet meer zou wensen te ontvangen, kan u dit melden via mail

  Formaat: Flash
  I.p.v. de Flash-overzichtslijst kan ook worden gekozen voor een individueel Medidoc-bericht per patiënt.

 2. Probleemmeldingen

  In geval u bepaalde berichten zou ontbreken, kunnen wij nagaan of en wanneer die berichten bij ons zijn verstuurd. In bijna alle gevallen blijkt dan evenwel dat de berichten hier wel degelijk zijn vertrokken, maar dat er iets fout loopt in de verdere afhandeling van het bericht. Gelieve daarom altijd eerst de supportafdeling van HealthConnect (https://www.healthconnect.be/ondersteuning) of uw artsenpakket te contacteren.

  Pas wanneer zij na onderzoek doorverwijzen naar het ziekenhuis, escaleert u de case door dit meldingsformulier in te vullen. Met die gegevens kunnen we dan gericht zoeken. Onze log gaat tot een maand terug, berichten ouder dan een maand kunnen niet meer worden nagetrokken.

  In geval het onderzoek toch uitwijst dat het bericht hier wel degelijk is vertrokken, geven wij u de bestandsnaam en het tijdstip van verzending mee. Met deze gegevens kan u dan terug uw eerste aanspreekpunt contacteren om na te gaan waarom het bericht door uw toepassing niet wordt afgehaald bij uw eHealth-box. In het andere geval wordt het euvel zo snel mogelijk verholpen.

  Intussen kan u de ontbrekende info uiteraard steeds opvragen via CoZo.
 1. Inbound

  Wanneer u vanuit uw EPD zelf berichten stuurt naar artsen van het ziekenhuis en u daarvoor beroep doet op de bestemmelingen die gepubliceerd zijn op www.healthpages.be, gelieve er dan op toe te zien dat u steeds naar het ziekenhuisadres van de betrokken arts stuurt en niet naar het adres van een eventuele privépraktijk. Pdf-bijlagen die eventueel bij het bericht worden gevoegd, worden niet ondersteund. 

  Het ontvangen van berichten naar een arts die rechtstreeks vanuit Hector worden verstuurd (i.p.v. uit uw EPD), wordt niet ondersteund door de software van HealthConnect. Het ontvangen van formulieren die rechtstreeks vanuit Hector worden verstuurd naar departementen die gepubliceerd zijn op www.healthpages.be wordt wel ondersteund (bijv. preoperatief dossier).

   

 2. Rechten van de patiënt

  De patiënt heeft het recht de uitwisseling van zijn gegevens met de huisarts via dit kanaal tegen te houden. Hiertoe volstaat het dat de patiënt bij elke inschrijving waarvoor hij dit recht wenst uit te oefenen geen huisarts opgeeft in de dienst Patiëntenadministratie. Tegelijk heeft de huisarts dan ook geen toegang tot de beelden Medische Beeldvorming.

Schematische voorstelling

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen