Beelden medische beeldvorming

In 2006 werd gestart met het beschikbaar stellen van de beelden Medische Beeldvorming op een aparte website van het ziekenhuis, sinds 2018 kan u de beelden raadplegen via uw persoonlijke login op de website van Pacs on Web. De beelden blijven minimaal één jaar beschikbaar. Wanneer deze beelden later opnieuw beschikbaar zouden moeten komen, volstaat een aanvraag aan het secretariaat Medische Beeldvorming.

  1. Praktisch
  • Aanvraag aan het ziekenhuis: niet nodig, alle beelden van alle patiënten worden gepubliceerd
  • Kosten: geen
  • Tijdstippen: binnen de 10 à 20 minuten na het onderzoek staan de beelden online

Bij problemen met het raadplegen van deze beelden, kan u onze dienst Medische Beeldvorming contacteren.

  1. Rechten van de patiënt

De patiënt heeft het recht de toegang van zijn beelden voor de huisarts tegen te houden. Hiertoe volstaat het dat de patiënt bij elke inschrijving waarvoor hij dit recht wenst uit te oefenen geen huisarts opgeeft in de dienst Patiëntenadministratie. Tegelijk ontvangt de huisarts dan ook geen andere elektronische inzage in andere gegevens.