Beelden medische beeldvorming

De dienst radiologie beschikt over een PACS, waar alle onderzoeken digitaal bewaard worden. De combinatie van de geboortedatum van de patiënt en het aanvraagnummer van het onderzoek biedt u toegang tot de gedepersonaliseerde beelden van de patiënt. Voor ambulante patiënten worden beide gegevens onmiddellijk meegegeven met de patiënt. Ze worden ook vermeld in het verslag van het onderzoek.

Op deze website kunt u de onderzoeken bekijken. De onderzoeken blijven tot 1 jaar na onderzoeksdatum online. Uitzondering is de mammografie waarvan de beelden 3 jaar online blijven.

Verlenging is mogelijk op aanvraag. 

Onderzoeken die uitgevoerd werden tot 02.07.2017 zijn op deze website te consulteren. Deze beelden blijven 6 maand online. Ook hier is verlenging mogelijk op aanvraag of publicatie op het nieuwe platform.

Praktisch

  • Aanvraag via het ziekenhuis: niet nodig, alle beelden van alle patiënten worden automatisch gepubliceerd
  • Kosten: geen
  • Tijdstip: binnen de 10 à 20 minuten na het onderzoek staan de beelden online

Problemen?

Ondervindt u moeilijkheden bij het raadplegen van de beelden? Contacteer dan zeker onze dienst medische beeldvorming.

Rechten van de patiënt

De patiënt heeft het recht de toegang van zijn beelden voor de huisarts tegen te houden. Hiertoe volstaat het dat de patiënt bij elke inschrijving waarvoor hij dit recht wenst uit te oefenen geen huisarts opgeeft in de dienst Patiëntenadministratie of Centrale Inschrijving. Tegelijk ontvangt de huisarts dan ook geen inzage in andere gegevens via MediBridge noch via de Resultatenviewer.

Onderzoeken in het Sint-Andriesziekenhuis

  • Klassieke radiografieën: tijdens de week vanaf 7.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur, bij voorkeur op afspraak.
  • Echo-onderzoeken: tijdens de week vanaf 8.00 tot 18.00 uur, bij voorkeur op afspraak.
  • MR-onderzoeken: op afspraak tijdens de week van 7.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.
  • Alle andere onderzoeken (CT, botdensitometrie e.a.): op afspraak tijdens de week vanaf 8.00 tot 18.00 uur.
  • Buiten deze uren zijn dringende klassieke radiografieën, CT-scans en echografieën enkel mogelijk via de dienst spoedgevallen of via de huisarts.

Patiënten dienen steeds in het bezit te zijn van een geldige aanvraagbrief.

Het secretariaat radiologie (051 42 50 30) is op weekdagen bereikbaar van 7.30 tot 18.30 uur.
Buiten deze uren kunt u als huisarts de dienst radiologie bereiken via 051 42 51 11.

Meer over medische beeldvorming.