eHealth-hub CoZo

Via een e-health-hub kan u via een beveiligde verbinding de contacten, correspondentie en medisch-technische resultaten bekijken van uw patiënten. Alle in het ziekenhuis geregistreerde patiënten (ook die van voor de opstart) zijn gekend op de ehealth-hub. De eventuele therapeutische relatie met de huisarts wordt voor alle contacten onmiddellijk beschikbaar gesteld aan de hub. De medische informatie wordt niet vanuit het ziekenhuis naar buiten gestuurd. Het ziekenhuis is aangesloten op de regionale hub van Gent, CoZo (Collaboratief Zorgplatform). In 2009 werden de voorbereidende acties voor het ziekenhuis gestart, in mei 2012 werd door het ziekenhuis aan CoZo gevraagd om in productie te gaan, en in april 2013 was dat het geval. Voorafgaand aan de start werd aan CoZo een lijst bezorgd met meer dan 60 huisartsen uit de regio Tielt, meer bepaald alle artsen van de volgende gemeenten (in alfabetische volgorde): Aalter, Deinze (enkel Gottem, Meigem, Vinkt), Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wingene, Zwevezele. Die werden door de firma PraktijkCoach gecontacteerd om hen te begeleiden met de initiële setup. In oktober 2013 werd gestart met het systematisch registreren van de informed consent voor alle verblijvenden en daghospitalisaties.

Praktisch

Rechten van de patiënt

De patiënt heeft het recht de inzage van zijn gegevens door de huisarts via CoZo tegen te houden. Hiertoe volstaat het dat de patiënt met behulp van zijn eID inlogt op de CoZo-website (www.cozo.be > Patiënten > Mijn CoZo) waar hij het beheer heeft over zijn informed consent en over de zorgverleners die toegang hebben tot de gegevens die via CoZo beschikbaar worden gesteld. Bij inschrijving in de dienst Patiëntenadministratie kan de informed consent weliswaar worden geregistreerd, maar kan een bestaande informed consent niet worden ingetrokken.